Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai – veiksmai, kuriais yra identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys.

Žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ bei kitų galiojančių teisės aktų nuostatomis.

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai atliekami žemės savininko arba naudotojo arba jo įgalioto asmens prašymu, suderinant su juo darbų atlikimo terminą, laiką ir kainą.

Pagrindinis  dalykas, kurį reikia žinoti užsakant kadastrinius matavimus yra tai, kad kreipdamiesi į mus, gausite atsakymus į visus Jūsų klausimus susijusius su žemės sklypu.

Sužinokite Jus dominančių paslaugų kainą ar kitą informaciją